Kursen om hur man krydda rätt för att undvika halvfabrikat. Gör din egen buljong, lära dig mer om konservering och förädling av äkta råvaror. Hur kan vi idag egentligen kom undan smaksättare, hur kan vi lära läsa oss ingredienser?

I kursavgiften ingår mat & material.
lördag, 10 september 2016, kl. 14 – ca 17.30

Tag med dig några mindre glasburk med lock!

avgift 450 :-

Som vanlig kan kursen bokas därutöver vid minst fyra deltagare!